Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ» επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 33 στον Τσιλιγγιρίδη Νικόλαο

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: