Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 69Α, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην ΤΟΜΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων