Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «KOΥΡEIO», επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΗ και της ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: