Γνωμοδότηση περί της έγκρισης εκμίσθωσης στεγάστρων των στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: