Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ, επί της οδού Καζαντζάκη 8β, στον Ξανδινίδη Τριαντάφυλλο

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: