Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 67 στον Κωνσταντινίδη Ελευθέριο

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: