Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Καραϊσκάκη 3 στον Σιαφάρα Θεόδωρο

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: