Προγραμματισμός για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

252

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: