Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ καθώς και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 87, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων,

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: