Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Φιλιππουπόλεως 19 στη Βούτου Βαρβάρα

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: