Έγκριση μετάβασης του δημοτικού λεωφορείου με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 8551 την 8/9/2012 ημέρα Κυριακή για την μεταφορά του χορευτικού τμήματος ενηλίκων παραδοσιακών χορών του ΠΚ Αμπελοκήπων- Μενεμένης που θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις παραδοσιακών χορών, στον τόπο της εκδήλωσης στην Αναύρα Βόλου.

Αριθμός Απόφασης:

280

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο