Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 62,στην ΠΑΛΑΜΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

024

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: