Έγκριση εκμίσθωσης που υπ’ αριθ. 407α4 δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

093

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: