Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Πέραν 44 στην εταιρία «ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΑΕ»

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: