Χρηματοδότηση της 3ης ΕΣΕ με το ποσό των 7.200.00 € (ΣΑΤΑ ΣΧ) προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη Βαφής των χώρων του 3ου Δημοτικού Σχολείου από τον ΚΑ 30.7331.06 με τίτλο «Ελαιοχρωματισμοί του 6ου Δημοτικού Σχολείου».

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: