Χρήση σταθερών προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως μη χρησιμοποιημένου για χρόνο προ της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 του Ν.3345/2005.

Αριθμός Απόφασης:

288

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: