Χρήση υφισταμένου τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στην Τράπεζα της Ελλάδος για την διαδικασία διόδευσης της Μισθοδοσίας.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: