Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου σε Σύλλογο με πολιτιστική- αθλητική δράση.

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: