Δέσμευση καταβολής ίδιας συμμετοχής στην αρ. πρωτ. Οικ. 117721/Π126 πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) για χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Ά βαθμού (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ). Τροποποίηση προϋπολογισμ

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: