Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

Αριθμός Απόφασης:

054

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: