Διαγραφή απαιτήσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης του χρόνου παραγραφής τους

Αριθμός Απόφασης:

370

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: