Πρόσληψη ενός (1) μιας Κεραμίστα /στριας ΔΕ για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών

Αριθμός Απόφασης:

371

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: