Διαγραφή Χρηματικών Καταλόγων λόγω διπλής εγγραφής

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: