ΔΙΑΓΡΑΦΗ ενός μήνα από Χρηματικών Καταλόγων λόγω μη ανάρτησης του Ενεργειακού πιστοποιητικού στο taxisnet

Αριθμός Απόφασης:

062

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: