«Διαγραφή οφειλής ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΑ Δ.Τ. του ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με ΑΦΜ 059203240 , εγγεγραμμένου οφειλέτη στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1347/23»

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: