Κατανομή Επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: