Διαγραφή οφειλής από ανείσπραχτα Δ.Τ. του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με ΑΦΜ 998082845, εγγεγραμμένης οφειλέτριας στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1333/22”

Αριθμός Απόφασης:

365

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: