Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω διπλών χρεώσεων.

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: