Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εκ εσφαλμένης χρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

284

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: