ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2015

Αριθμός Απόφασης:

276

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: