Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εκ παραδρομής επαναληπτικής χρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: