Παροχή έγκρισης για την χωροθέτηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου 10 (έμπροσθεν της εισόδου της πολυκατοικίας) πλάτους 1,70 μέτρων και μήκους 1,00μ. για την τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας διαστάσεων 1,20μ πλάτους και 1,00 μ. μήκους για εξυπηρέτηση Ατόμου με ειδικές Ανάγκες.

Αριθμός Απόφασης:

034

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: