Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εκ παραδρομής επαναληπτικής χρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: