Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω ελλιπών - λανθασμένων στοιχείων των οφειλετών.

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: