Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω ένταξης σε ρύθμιση των νόμων: 4321/15,4304/2014,4257/14, 4483/17.

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: