Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω ένταξης σε ρύθμιση του νόμου 4611/2019

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: