Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: