Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένης χρέωσης ΔΤ Π.Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: