Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης από λάθος της Δ.Ε.Η.

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: