Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης παράβασης.

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: