Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης παράβασης.

Αριθμός Απόφασης:

289

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: