Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω μη σωστού χρεώστη (συνωνυμία-λανθασμένο πατρώνυμο).

Αριθμός Απόφασης:

070

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: