Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω μη σωστού χρεώστη.

Αριθμός Απόφασης:

092

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: