Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής για το έργο: “ Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Μενεμένης’’ με αριθμ. μελ. 98/13

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: