Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω βεβαίωσης λανθασμένου ποσού του ορθού.

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: