Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν καταβολή εισφοράς σε χρήμα της Σαλπιγκίδου Σοφίας του Χαραλάμπους

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: