Διαγραφή οφειλής ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ της ΟΙΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, με ΑΦΜ 064537363, εγγεγραμμένης οφειλέτριας στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 403/22»

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: