Διαγραφή οφειλής εγγεγραμμένης οφειλέτριας από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π. λόγω εσφαλμένης χρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: