Διαγραφή οφειλής εγγεγραμμένης οφειλέτριας ΔΤ Π.Ο.Ε. στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1364/2018.

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: