Διαγραφή οφειλής εγγεγραμμένου οφειλέτη από χρηματικούς καταλόγους δημοτικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: